ชะลอความก้าวหน้าของภาวะสมองเสื่อม

โดย: Rer [IP: 188.241.177.xxx]
เมื่อ: 2023-08-28 09:47:19
ในการศึกษาปี 2012 ที่ตีพิมพ์ในวารสารJournal of Alzheimer's Diseaseนักวิจัยในฟลอริดาได้ทดสอบระดับคาเฟอีนในเลือดในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อย กาแฟ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อม ขั้นรุนแรง รวมถึงโรคอัลไซเมอร์ เมื่อนักวิจัยประเมินผู้ป่วยอีกครั้งในสองถึงสี่ปีต่อมา ผู้ที่มีระดับคาเฟอีนในเลือดเทียบเท่ากับกาแฟประมาณสามแก้ว มีโอกาสน้อยที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเต็มที่มากกว่าผู้ที่บริโภคคาเฟอีนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,821