ในการตั้งครรภ์

โดย: มอนเน่ [IP: 156.146.55.xxx]
เมื่อ: 2023-08-28 14:10:37
จำนวนเกล็ดเลือดมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องในระหว่างตั้งครรภ์ปกติ แม้ว่าปกติจะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ตาม ในการตั้งครรภ์ ในสัดส่วนของผู้หญิง (5–10%) การนับจะถึงระดับ 100–150 × 10 9 เซลล์ /ลิตร ในแต่ละเทอม และจะเกิดขึ้นหากไม่มีกระบวนการทางพยาธิวิทยาใดๆ ดังนั้นในทางปฏิบัติ ผู้หญิงจะไม่ถือว่าเป็นภาวะเกล็ดเลือดต่ำในการตั้งครรภ์จนกว่าจำนวนเกล็ดเลือดจะน้อยกว่า 100 × 10 9เซลล์/ลิตร

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,562