การนอนหลับ

โดย: ออร์แกน [IP: 185.246.211.xxx]
เมื่อ: 2023-08-28 15:04:43
ร่างกายของคุณจะหมุนเวียนระหว่างการตื่นตัวและการนอนหลับตลอดทั้งวัน โดยกระบวนการบางอย่างจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณหลับเท่านั้น เมื่อคุณนอนหลับ ร่างกายจะ หมดพลัง การนอนหลับ และระบบร่างกายส่วนใหญ่ รวมถึงสมอง จะใช้งานน้อยลง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,815