อาหารสมอง

โดย: เฌอแตม [IP: 188.214.122.xxx]
เมื่อ: 2023-08-28 15:48:47
ต้นทาง วลี อาหารแห่งความคิด เป็นธรรมชาติร่วมสมัย แต่แนวคิดนี้มีมาตั้งแต่สมัยการปฏิวัติฝรั่งเศสและยุคแห่งเหตุผล นี่เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนละทิ้งความเชื่อที่สอนโดยศาสนิกชนยอดนิยม อาหารสมอง และเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆ นอกจากนี้ยังนำมาซึ่งการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรง Source theidioms.com

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,820