ฮอร์โมนไม่สมดุล

โดย: ออร์แกน [IP: 103.108.231.xxx]
เมื่อ: 2023-08-29 14:35:51
ความไม่สมดุลของฮอร์โมนคืออะไร? ความไม่สมดุลของฮอร์โมนเกิดขึ้นเมื่อคุณมีฮอร์โมนหนึ่งหรือหลายฮอร์โมนมากเกินไปหรือน้อยเกินไป เป็นคำกว้างๆ ที่สามารถแสดงถึงภาวะต่างๆ ฮอร์โมนไม่สมดุล ที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนได้ ฮอร์โมนเป็นสัญญาณที่ทรงพลัง สำหรับฮอร์โมนหลายชนิด การมีฮอร์โมนมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจทำให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และนำไปสู่ภาวะบางอย่างที่ต้องได้รับการรักษา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,562