เทสโทสเตอโรน

โดย: เลดี้ [IP: 196.244.192.xxx]
เมื่อ: 2023-08-29 14:44:26
ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ใช้ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนสังเคราะห์เพื่อรักษาและจัดการอาการทางการแพทย์ต่างๆ ฮอร์โมนเพศชายสังเคราะห์เป็นยาหลักในการบำบัดด้วยฮอร์โมนเพศชาย เทสโทสเตอโรน ซึ่งเป็นการรักษาที่ยืนยันทางเพศที่ AFAB ใช้เพื่อสร้างลักษณะทางเพศรองที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ชายตั้งแต่แรกเกิด (AMAB) นักกีฬาและนักเพาะกายบางคนใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสังเคราะห์ในทางที่ผิด (สเตียรอยด์อะนาโบลิก)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,588