การฉีดวัคซีน

โดย: เฌอแตม [IP: 5.157.13.xxx]
เมื่อ: 2023-08-29 14:51:24
วัคซีนมีความปลอดภัย สหรัฐอเมริกามีกระบวนการอนุมัติที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดมีความปลอดภัย การฉีดวัคซีน ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากวัคซีนนั้นพบไม่บ่อยและมีความรุนแรงน้อยกว่าโรคที่ป้องกันได้มาก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,586