ค้นหายาวิเศษ เมื่อทรงทราบถึงกษัตริย์

โดย: ree [IP: 103.214.20.xxx]
เมื่อ: 2023-08-29 23:54:59
ค้นหายาวิเศษ เมื่อทรงทราบถึงกษัตริย์แล ขนมปัง ปราชญ์ในสมัยโบราณซึ่งมีอายุ 10,000 ปีขึ้นไปโดยการบริโภคชาด (สารปรอทซัลไฟด์) จักรพรรดิจึงทรงดื่มไวน์ร่างที่ปรุงด้วยน้ำผึ้งและเจือด้วยปรอท

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,563