ซีสต์เต้านม

โดย: พราวมุก [IP: 37.120.217.xxx]
เมื่อ: 2023-08-30 15:31:14
ซีสต์เต้านมที่ซับซ้อนซีสต์ที่ซับซ้อนนั้นเต็มไปด้วยของเหลว แต่อาจมีความขุ่นมัวกับของเหลว หรือขอบอาจค่อนข้างผิดปกติ บางครั้งสิ่งเหล่านี้จะถูกดูดเข้าไปในชิ้นเนื้อจากเข็ม ซีสต์เต้านม จากนั้นจึงส่งเนื้อเยื่อไปวิเคราะห์ ในบางครั้ง ผู้ให้บริการอาจแนะนำให้ทำการนัดหมายติดตามผลภายใน 6 เดือน เนื่องจากมีโอกาสเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า 2%) ที่จะเป็นมะเร็ง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,821