เขามีจิตใจที่น่าทึ่งและเป็นผู้ริเริ่มร่า

โดย: reo [IP: 156.146.55.xxx]
เมื่อ: 2023-08-31 02:09:14
เขามีจิตใจที่น่าทึ่งและเป็นผู้ริเริ่มร่างกฎหม โควิด ายและสถาบันต่างๆ ที่เรายังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,562