การแปรงฟัน

โดย: ปั้นแป้ง [IP: 156.146.55.xxx]
เมื่อ: 2023-08-31 14:07:52
การแปรงฟันอย่างเหมาะสมจะช่วยป้องกันฟันผุและโรคปริทันต์หรือโรคเหงือกซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียฟัน ในผู้ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งในสาม หากแปรงฟันไม่ถูกต้องและบ่อยครั้ง อาจทำให้แร่ธาตุจากน้ำลายกลายเป็นปูนจนกลายเป็นหินปูนได้ หินปูนแข็งตัว (หรือเรียกว่า ' แคลคูลัส ') การแปรงฟัน หากไม่ขจัดออกทุกๆ 48 ชั่วโมงสุขภาพฟันที่ไม่ดีสัมพันธ์กับโรคหัวใจและทำให้อายุขัยสั้น ลง

ปัญหาร้ายแรงหลายประการเกิดจากการไม่รักษาสุขอนามัยในช่องปากอย่างเหมาะสม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,588