ขูดหินปูน

โดย: 999 [IP: 165.231.178.xxx]
เมื่อ: 2023-08-31 14:18:24
การปรับขนาดแนวนอนหรือที่เรียกกันว่า "การขยายขนาด" เป็นกระบวนการในการเพิ่มจำนวนโหนดและเครื่องจักรในกลุ่มทรัพยากร สำหรับตรรกะที่ต่อเนื่องกันที่จะประมวลผลแบบขนานในอุปกรณ์จำนวนมาก การปรับขนาดแนวนอนจำเป็นต้องแบ่งมันออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขูดหินปูน และมอบหมายตรรกะให้กับเครื่องใหม่ พูดง่ายๆ ก็คือ การขยายขนาดในแนวนอนคือการจ้างพนักงานใหม่สำหรับลูกค้า/ชุดปัญหาเพิ่มเติม
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,562