การฝังเข็ม

โดย: นารา [IP: 156.146.45.xxx]
เมื่อ: 2023-08-31 15:18:34
นักฝังเข็มสามารถใช้การบำบัดด้วยจุดกระตุ้นเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ พวกเขาใช้เข็มเพื่อพยายาม การฝังเข็ม "แก้" จุดกระตุ้น การฝังเข็มเกี่ยวกับหูหรือการฝังเข็มหูเป็นการฝังเข็มประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นบริเวณเฉพาะของหูของคุณ นักฝังเข็มจะสอดเข็มเข้าไปในจุดฝังเข็มที่หูโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังเรื้อรังและบรรเทาอาการปวดจากมะเร็ง
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,821