ความสำคัญของการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม

โดย: เทมป์ [IP: 45.38.189.xxx]
เมื่อ: 2023-08-31 15:18:49
การนำเสนอการทดสอบแบบผสมผสานยังช่วยให้ผู้หญิงทุกคนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้อย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการตัดสินใจอย่างอิสระในการเข้าร่วม  ดาวน์ซินโดรม ดังนั้นวัตถุประสงค์ของข้อเสนอข้อมูลมาตรฐานจึงถือเป็นการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลประกอบ การตัดสินใจอย่างรอบรู้จะขึ้นอยู่กับความรู้ที่เพียงพอ ในขณะที่พฤติกรรมที่แท้จริงของ (ไม่-) ที่มีส่วนร่วมในการคัดกรองนั้นสอดคล้องกับค่านิยมของผู้มีอำนาจตัดสินใจ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,815