การตรวจคัดกรอง DNA ของทารกในครรภ์แบบไร้เซลล์

โดย: uoo [IP: 103.157.139.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 03:39:06
การตรวจคัดกรอง DNA ของทารกในครรภ์แบบไร้เซลล์:เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อการทดสอบก่อนคลอดแบบไม่รุกราน (NIPT) สุขภาพ ผู้ให้บริการจะมองหารูปแบบทั่วไปของจำนวนโครโมโซมที่ผิดปกติใน DNA ของทารกในครรภ์จำนวนเล็กน้อยที่พบในเลือดของคุณ เนื่องจาก DNA ของทารกในครรภ์มีอยู่ในปริมาณที่น้อยมาก ผู้ให้บริการด้านการแพทย์จึงไม่สามารถทำการทดสอบได้จนกว่าจะตั้งครรภ์ 10 สัปดาห์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,588