บั่นทอนสุขภาพจิตและสุขภาพกายของเธอใน

โดย: dee [IP: 196.245.151.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 07:12:18
บั่นทอนสุขภาพจิตและสุขภาพกายของเธอในที่สุด เธอ ธาลัสซีเมีย กล่าวว่าแนวคิดหลักเบื้องหลังวาระของเธอคือการกำหนดกรอบใหม่ของสิ่งที่งานสามารถทำได้และควรจะเป็นสำหรับคนงาน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,563