เชื่องโรคหอบหืดภูมิแพ้

โดย: Suy [IP: 138.199.55.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 10:07:11
ยิ่งไปกว่านั้น ผลการวิจัยจากการทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตาที่ตีพิมพ์ในปี 2019 ใน Evidence - Based Complementary and Alternative Medicineระบุว่าการผสมผสานการฝังเข็มกับการรักษาโรคหอบหืด การดูเเลสุขภาพ แบบเดิมๆ ส่งผลให้อาการของโรคหอบหืด ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ interleukin-6 (IL-6) ซึ่งเป็นไซโตไคน์ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณได้รับการติดเชื้อหรือได้รับบาดเจ็บลดลง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,563