ความดันเลือดต่ำ

โดย: นับเก้า [IP: 185.185.134.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 13:09:14
การวัดความดันโลหิตประกอบด้วยตัวเลขสองตัว ซิสโตลิก (ตัวเลขบนสุด) นี่คือแรงกดดันต่อหลอดเลือดแดงทุกครั้งที่หัวใจเต้น ค่าล่าง (ตัวเลขล่าง) นี่คือความดันหลอดเลือดแดงของคุณที่อยู่ภายใต้ระหว่างการเต้นของหัวใจมากน้อยเพียงใด ความดันโลหิตต่ำถือว่าอย่างไร? ความดันเลือดต่ำ ความดันโลหิตต่ำต่ำกว่า 90/60 มม. ปรอท ความดันโลหิตปกติจะสูงกว่านั้นถึง 120/80 มม. ปรอท ความดันโลหิตต่ำพบได้บ่อย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,819