ภาวะภูมิแพ้

โดย: พราวมุก [IP: 37.120.203.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 13:16:38
ภาวะแอนาฟิแล็กซิสพบได้บ่อยแค่ไหน? ภาวะภูมิแพ้เป็นเรื่องปกติในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่าเกิดขึ้นกับประมาณหนึ่งใน 50 คน แต่นักวิจัยหลายคนเชื่อว่าอัตราดังกล่าวยังสูงกว่านี้อีก โดยอาจจะเกือบถึง 1 ใน 20 คน อาการและสาเหตุ ภาวะภูมิแพ้ สาเหตุของภูมิแพ้คืออะไร? การแพ้อาหารเป็นสาเหตุหลักของภาวะภูมิแพ้ อาหารที่อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างรุนแรง ได้แก่ นมวัว . ไข่. ถั่ว. หอย (กุ้ง, กุ้งก้ามกราม) ถั่วเหลือง . ถั่วเปลือกแข็ง (เช่น วอลนัท เฮเซลนัท ถั่วบราซิล และเม็ดมะม่วงหิมพานต์) ข้าวสาลี.

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,821