ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โดย: นารา [IP: 156.146.50.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 13:23:26
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะร้ายแรงแค่ไหน? ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะบางประเภทไม่เป็นอันตรายและไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ คนอื่นอาจทำให้คุณเสี่ยงต่อภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ หลายคนอยู่ระหว่างจุดสุดยอดทั้งสองนี้ ผู้ให้บริการด้านการแพทย์สามารถบอกคุณได้ว่าคุณมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะประเภทใดและคุณต้องการการรักษาแบบใด (ถ้ามี)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,586