ธาตุเหล็ก

โดย: ออร์แกน [IP: 165.231.178.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 15:25:29
ที่ควบคุมการเกิดออกซิเดชันภายในเซลล์ และส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ จะถูกเก็บไว้ในร่างกาย (ตับ ม้าม ไขกระดูก ) ธาตุเหล็ก เพื่อการแปลงเป็นฮีโมโกลบินในอนาคต เนื้อแดงไข่แดงแครอท ผลไม้ โฮลวีต และผักใบเขียว มีส่วนสำคัญของธาตุเหล็กส่วนใหญ่ที่ผู้ใหญ่ทั่วไปต้องการในแต่ละวันประมาณ 10–20 มิลลิกรัม สำหรับการรักษาโรคโลหิตจาง จากภาวะ hypochromic (เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก ) มีการใช้สารประกอบเหล็กอินทรีย์หรืออนินทรีย์จำนวนมาก (โดยปกติจะเป็นเหล็ก)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,588