โอเมก้า3

โดย: พราวมุก [IP: 188.214.125.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 15:42:16
ไขมันอิ่มตัวไม่มีช่องเปิดอีกต่อไป ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมีช่องเปิดหนึ่งช่อง ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนมีช่องเปิดมากกว่าหนึ่งช่อง ไขมันอิ่มตัวบางครั้งเรียกว่าไขมัน ไม่ดี หรือ ไม่ดีต่อสุขภาพ  โอเมก้า3 เนื่องจากไขมันเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคบางชนิด เช่นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ไขมันไม่อิ่มตัว (ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว) ถือเป็นไขมันที่ ดี หรือ ดีต่อสุขภาพ เนื่องจากไขมันเหล่านี้ช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจของคุณเมื่อใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,588