จะป้องกันการอักเสบได้อย่างไร?

โดย: FEED [IP: 146.70.198.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 21:54:27
คุณอาจลดความเสี่ยงของการอักเสบเรื้อรังได้ด้วยการพัฒนานิสัยการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ นิสัยบางประการเหล่านี้ได้แก่: บรรลุและรักษาน้ำหนักให้แข็งแรง การหลีกเลี่ยงหรือเลิกบุหรี่ โรครองช้ำ ออกกำลังกายอย่างน้อยสามถึงห้าครั้งต่อสัปดาห์ (การออกกำลังกายทุกวันจะดีที่สุด) จำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคุณ (สูงสุด 2 ออนซ์ต่อวัน) การจัดการความเครียดด้วยเครื่องมือที่ดีต่อสุขภาพ เช่นการทำสมาธิหรือการเขียนบันทึก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,816