มะเร็งตับอ่อน

โดย: เลดี้ [IP: 188.241.177.xxx]
เมื่อ: 2023-09-02 13:44:39
ประเภทของมะเร็งตับอ่อน เนื้องอกในตับอ่อนมีสองประเภทหลัก เนื้องอกนอกท่อ มากกว่า 90% มะเร็งตับอ่อน ของเนื้องอกในตับอ่อนทั้งหมดเป็นเนื้องอกนอกท่อ มะเร็งตับอ่อนชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือมะเร็งของต่อมซึ่งเริ่มต้นในเซลล์ที่เรียงรายไปตามอวัยวะของคุณ เนื้องอกในระบบประสาทต่อมไร้ท่อ น้อยกว่า 10% ของเนื้องอกในตับอ่อนเป็นเนื้องอกของระบบประสาทต่อมไร้ท่อ (NETs) มะเร็งเซลล์ Isletเป็นอีกชื่อหนึ่งของ NET

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,562