โรคกระดูกพรุน

โดย: ออร์แกน [IP: 185.159.158.xxx]
เมื่อ: 2023-09-02 13:56:51
ยิ่งผู้ให้บริการด้านการแพทย์วินิจฉัยโรคกระดูกพรุนได้เร็วเท่าไร โอกาสที่คุณจะประสบกับภาวะกระดูกหักก็จะน้อยลงเท่านั้น สอบถามผู้ให้บริการด้านสุขภาพเกี่ยวกับการตรวจความหนาแน่นของกระดูก โรคกระดูกพรุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอายุเกิน 65 ปี มีกระดูกหักหลังจากอายุ 50 ปี หรือคนในครอบครัวทางสายเลือดของคุณเป็นโรคกระดูกพรุน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,562