ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าเป็นผล

โดย: ree [IP: 103.108.231.xxx]
เมื่อ: 2023-09-06 15:05:35
สมาชิกสหภาพแรงงานในปี 1983 (ในปีแรกที่มีข้อมูลดังกล่าว) ในปี 2022 จำนวนดังกล่าวลดลงครึ่งหนึ่ง การลด สุขภาพกระดูก ลง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าเป็นผล

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,819