ให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่

โดย: daaa [IP: 87.249.139.xxx]
เมื่อ: 2023-09-06 23:40:34
ให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่รักษา สร้างภูมิคุ้มกัน ความปลอดภัยที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติ (NLRB) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลกลางอิสระที่ให้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,562