เบต้าแคโรทีน

โดย: โสน [IP: 165.231.178.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 13:12:13
วิตามินดี3พบในเนื้อเยื่อของสัตว์และมักเรียกกันว่าคลอเลแคลซิเฟอรอล สารประกอบทั้งสองนี้เป็นสารตั้งต้น ที่ไม่ใช้งาน ของสารที่มีศักยภาพ ดังนั้นจึงจัดอยู่ในประเภทของโปรฮอร์โมน เบต้าแคโรทีน สิ่งนี้เป็นจริงไม่เพียงแต่สำหรับ cholecalciferol และ ergocalciferol ที่ได้รับจากการรับประทานอาหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึง cholecalciferol ที่เกิดจาก 7-dehydrocholesterol ในผิวหนังระหว่างการสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลตด้วย สารตั้งต้นเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นแคลซิไดออล (25-ไฮ ดรอกซีวิตามินดี)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,562