ผงชูรส

โดย: โสน [IP: 149.102.244.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 13:33:34
มีรายงานว่าการกินผงชูรสในปริมาณมากอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาทางกายภาพ เช่น รู้สึกแสบร้อน ใบหน้าตึงหรือกดดัน ผงชูรส และรู้สึกเสียวซ่าในบางคน ปฏิกิริยาภูมิไวเกินเหล่านี้ ซึ่งมีรายงานครั้งแรกในปี 1968 เรียกว่าอาการที่ซับซ้อนของผงชูรสหรือที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า อาการของร้านอาหารจีน เพราะพ่อครัวในร้านอาหารจีนบางแห่งอาจใช้ผงชูรสอย่างฟุ่มเฟือย การศึกษาครั้งต่อมาไม่พบความเชื่อมโยงที่แน่ชัดระหว่างกลุ่มอาการนี้กับการบริโภคผงชูรสในระดับปกติ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,816