สำรวจโลกของกวาวเครือขาว

โดย: ดีน [IP: 217.138.193.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 15:53:58
การใช้กวาวเครือขาว การใช้อาหารเสริมควรได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เช่น นักโภชนาการ เภสัชกร หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ลงทะเบียน กวาวเครือขาว  ไม่มีอาหารเสริมใดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษา บำบัด หรือป้องกันโรค เช่นเดียวกับพืชสมุนไพรหลายชนิด ผู้คนอาจใช้P . mirificaด้วยเหตุผลหลายประการ อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ประเมินP mirificaสำหรับการใช้งานที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,588