คุณลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคน

โดย: ภีม [IP: 196.240.128.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 15:00:51
 เด็กทุกคนสามารถซนได้นิดหน่อย แต่ถ้าลูกของคุณโอ้อวดเกินไป ไม่สามารถรักษาสมาธิได้ และประพฤติตนในลักษณะที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และความสัมพันธ์ทางสังคม พฤติกรรมของเด็ก  เขาหรือเธออาจจำเป็นต้องได้รับการรักษา โรคสมาธิสั้น (ADHD)  เด็กทุกคนสามารถซนได้นิดหน่อย แต่ถ้าลูกของคุณโอ้อวดเกินไป ไม่สามารถรักษาสมาธิได้ และประพฤติตนในลักษณะที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และความสัมพันธ์ทางสังคม เขาหรือเธออาจจำเป็นต้องได้รับการรักษา โรคสมาธิสั้น (ADHD ) 

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,820