คุณประโยชน์และวิธีการเสริมวิตามินดี

โดย: โฬม [IP: 103.107.199.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 15:20:23
นักวิจัยไม่ได้ระบุความเข้มข้นของซีรั่มที่ 25(OH)D ที่เกี่ยวข้องกับการขาดสารอาหาร (เช่น โรคกระดูกอ่อน) ความเพียงพอต่อสุขภาพกระดูก และสุขภาพโดยรวมได้อย่างชัดเจน  วิตามินดี หลังจากตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการวิตามินดีแล้ว คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการอาหารและโภชนาการ (FNB) ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการแพทย์แห่งชาติ (NASEM) ได้สรุปว่าผู้คนมีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินดีในซีรั่ม 25(OH) ความเข้มข้นของ D น้อยกว่า 30 nmol/L

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,819