เป็นโรคหัวใจ

โดย: มาเฟีย [IP: 185.246.211.xxx]
เมื่อ: 2023-09-09 12:51:45
โรคหัวใจพบได้บ่อยแค่ไหน? โรคหัวใจคร่าชีวิตผู้คนในสหรัฐอเมริกามากกว่าโรคอื่นๆ ในปี 2563 โรคหัวใจทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ใน 5 ราย นั่นคือเกือบ 700,000 คน โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นโรคหัวใจ ซึ่งเป็นโรคหัวใจชนิดที่พบบ่อยที่สุด มีผู้เสียชีวิตประมาณ 380,000 ราย โรคหัวใจมีผลกระทบต่อใครบ้าง? โรคหัวใจส่งผลกระทบต่อผู้คนจากภูมิหลังทางชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ โดยไม่คำนึงถึงเพศ โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,820