อัลตราซาวด์

โดย: นารา [IP: 185.159.158.xxx]
เมื่อ: 2023-09-11 12:41:54
หัววัดจะแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงและส่งคลื่นไปยังเนื้อเยื่อของร่างกาย คุณไม่สามารถได้ยินคลื่นเสียง คลื่นเสียงจะสะท้อนออกจากโครงสร้างภายในร่างกายของคุณและกลับไปยังหัววัด อัลตราซาวด์ ซึ่งแปลงคลื่นให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า จากนั้นคอมพิวเตอร์จะแปลงรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นภาพหรือวิดีโอแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในบริเวณใกล้เคียง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,587