ข้อห้ามในการตั้งครรภ์

โดย: มาเฟีย [IP: 103.230.142.xxx]
เมื่อ: 2023-09-11 12:52:32
เราสังเกตเห็นทารกเพียงคนเดียวที่เกิดมาพร้อมกับความบกพร่องแต่กำเนิด (cryptorchidism แต่กำเนิด) ข้อห้ามในการตั้งครรภ์ ในกลุ่ม CXD (2.6%) และสี่คนในกลุ่มควบคุม (RR 0.91 95% CI 0.10- 7.94) อัตราผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ของการตั้งครรภ์ ได้แก่ การแท้งบุตร

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,562