ภาวะความดันโลหิตสูง

โดย: เลดี้ [IP: 102.38.204.xxx]
เมื่อ: 2023-09-11 13:02:44
ความดันโลหิต (BP) คือการวัดความดันหรือแรงของเลือดที่ดันไปที่ผนังหลอดเลือด การอ่านค่า BP ของคุณมีตัวเลขสองตัว ภาวะความดันโลหิตสูง ตัวเลขบนสุดคือความดันโลหิตซิสโตลิก ซึ่งวัดความดันบนผนังหลอดเลือดแดงของคุณเมื่อหัวใจเต้นหรือหดตัว ตัวเลขล่างคือความดันโลหิตค่าล่าง วิธีนี้จะวัดความดันบนผนังหลอดเลือดแดงของคุณระหว่างการเต้นของหัวใจเมื่อหัวใจของคุณผ่อนคลาย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,562