การตลาด

โดย: พลอยใส [IP: 149.102.254.xxx]
เมื่อ: 2023-09-11 13:15:24
พิพิธภัณฑ์ก็มีส่วนร่วมในการตลาดบางรูปแบบ ภายในขอบเขตกว้างของการตลาด การขายสินค้ามีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค การตลาด (เช่น การค้าปลีก) และด้วยเหตุนี้จึงเป็นลักษณะเฉพาะของเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี เป็นเวลาหลายศตวรรษที่การตลาดของแบรนด์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการโฆษณาสินค้าและบริการดังกล่าว ทั้งในโครงการริเริ่มเพื่อผลกำไรและไม่แสวงหาผลกำไร

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,819