ธุรกิจต่างๆ

โดย: พลอยใส [IP: 102.38.199.xxx]
เมื่อ: 2023-09-11 13:21:45
ธุรกิจมักต้องมีแผนธุรกิจก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ แผนธุรกิจเป็นเอกสารที่เป็นทางการซึ่งสรุปเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ธุรกิจต่างๆ ตลอดจนรายการกลยุทธ์และแผนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เหล่านี้ แผนธุรกิจถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณต้องการยืมเงินทุนเพื่อเริ่มดำเนินการ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,820