ซึ่งเป็นร้านเกมที่มีหน้าร้านจริงที่ล้มเหลว

โดย: dee [IP: 87.249.139.xxx]
เมื่อ: 2023-09-12 03:51:27
ซึ่งเป็นร้านเกมที่มีหน้าร้านจริงที่ล้มเหลว ผู้ติด ระหว่างตั้งครรภ์ ตามโซเชียลมีเดียของเขาซึ่งเบื่อหน่ายในช่วงการแพร่ระบาดจึงเป็นผู้นำของเขา ราคาหุ้นสูงขึ้น การลงทุนเพียงเล็กน้อยมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ชอร์ตหุ้น โดยพนันได้เลยว่าราคาหุ้นจะร่วงลงเรื่อยๆ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,563