เชื้อรา

โดย: มอนเน่ [IP: 188.241.177.xxx]
เมื่อ: 2023-09-12 13:22:20
ในขณะที่เห็ดและเห็ดมีพิษ (เห็ดพิษ) ไม่ใช่เชื้อราที่มีจำนวนมากที่สุดหรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากนัก แต่เป็นเชื้อราที่รู้จักได้ง่ายที่สุด คำภาษาละตินสำหรับเห็ดเชื้อรา(พหูพจน์fungi ) เชื้อรา มีความหมายแทนทั้งกลุ่ม ในทำนองเดียวกัน การศึกษาเรื่องเชื้อราเรียกว่าวิทยาวิทยาซึ่งเป็นการประยุกต์คำภาษากรีกที่แปลว่าเห็ดอย่างกว้างๆ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,563