ระบบบริหาร

โดย: พลอยใส [IP: 195.181.167.xxx]
เมื่อ: 2023-09-12 13:58:23
ได้รับการอนุมัติทั่วโลกว่าระบบการจัดการช่วยให้ องค์กรต่างๆ เผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกันโดยการปลูกฝังแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและการตรวจสอบ ผ่านการรับรองที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถของฝ่ายบริหารและพนักงาน  ความเป็นกลาง ระบบบริหาร และการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นี่คือสิ่งที่การรับรองระบบการจัดการสามารถทำได้ข้อเสนอ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,588