จัดการร้านอาหาร

โดย: มอนเน่ [IP: 103.108.231.xxx]
เมื่อ: 2023-09-12 14:11:29
การจัดการร้านอาหารคืออะไร? คำจำกัดความของการจัดการร้านอาหารหมายถึงกระบวนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของร้านอาหารในแต่ละวัน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การควบคุมพนักงาน จัดการร้านอาหาร ข้อกำหนดในการบริการลูกค้า และการจัดการการเงินของธุรกิจ เป็นการดำเนินงานหลักในร้านอาหารที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ทั้งหมดของธุรกิจอาหารเข้าด้วยกัน 

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,820