แฟรนไชส์ร้านอาหาร

โดย: เลดี้ [IP: 149.102.235.xxx]
เมื่อ: 2023-09-12 14:26:22
นอกจากนี้ การว่างงานที่เพิ่มขึ้น อย่าง  รวดเร็วและอัตราการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ธุรกิจแฟรนไชส์เติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่แฟรนไชส์เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมบริการอาหารของสหรัฐอเมริกา แฟรนไชส์ร้านอาหาร แม้ว่าส่วนที่เหลือของโลกจะตามทันอย่างรวดเร็ว กล่าวคือยุโรปกำลังเหยียบคันเร่งตามสถิติอุตสาหกรรมร้านอาหาร เหล่านี้ แสดงให้เห็น  

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,563