ความดันโลหิตต่ำ

โดย: พลอยใส [IP: 116.90.74.xxx]
เมื่อ: 2023-09-13 15:57:12
การวัดความดันโลหิตประกอบด้วยตัวเลขสองตัว ซิสโตลิก (ตัวเลขบนสุด) นี่คือแรงกดดันต่อหลอดเลือดแดงทุกครั้งที่หัวใจเต้น ความดันโลหิตต่ำ ค่าล่าง (ตัวเลขล่าง) นี่คือความดันหลอดเลือดแดงของคุณที่อยู่ภายใต้ระหว่างการเต้นของหัวใจมากน้อยเพียงใด ความดันโลหิตต่ำถือว่าอย่างไร? ความดันโลหิตต่ำต่ำกว่า 90/60 มม. ปรอท ความดันโลหิตปกติจะสูงกว่านั้นถึง 120/80 มม. ปรอท

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,587