ลดความดันโลหิต

โดย: ออร์แกน [IP: 37.46.115.xxx]
เมื่อ: 2023-09-13 16:04:42
ความดันโลหิตต่ำมีอาการอย่างไร? อาการความดันโลหิตต่ำ ได้แก่ อาการวิงเวียนศีรษะหรือรู้สึกวิงเวียนศีรษะ เป็นลมหรือหมดสติ (ลมบ้าหมู ) คลื่นไส้หรืออาเจียน การ มองเห็นบิดเบี้ยวหรือเบลอ ลดความดันโลหิต หายใจเร็วและตื้น ความเหนื่อยล้าหรือความอ่อนแอ รู้สึกเหนื่อย เฉื่อยชา หรือเซื่องซึม ความสับสนหรือปัญหาในการเพ่งสมาธิ ความปั่นป่วนหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผิดปกติอื่น ๆ (บุคคลที่ไม่ทำตัวเหมือนตนเอง)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,588