ความเสื่อมของแก้วตา

โดย: เฌอแตม [IP: 188.214.152.xxx]
เมื่อ: 2023-09-13 16:11:03
อาการของกระจกตาเสื่อมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของความเสื่อม ในกรณีส่วนใหญ่ ความเสื่อมของแก้วตา คุณจะพบกับอาการทั้งด้านความงามและการมองเห็น การเสื่อมสภาพของ Band keratopathy มีลักษณะเฉพาะคือการสะสมของเกลือแคลเซียมที่สะสมอยู่ในกระจกตา ความเสื่อมประเภทนี้มักนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างรุนแรง จนถึงจุดที่ผู้ป่วยมีการรับรู้แสงแต่ไม่สามารถตรวจพบสิ่งอื่นใดได้มากนัก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,563