การตลาดทางโทรศัพท์

โดย: เลดี้ [IP: 94.137.94.xxx]
เมื่อ: 2023-09-13 16:18:53
การตลาดทางโทรศัพท์ทำงานอย่างไร การตลาดทางโทรศัพท์คือแนวทางปฏิบัติในการติดต่อ ตรวจดู และเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ไม่รวมถึงการใช้วิธีการทางการตลาด ทางไปรษณีย์โดยตรง การตลาดทางโทรศัพท์ การตลาดทางโทรศัพท์อาจเกิดขึ้นจากศูนย์บริการทางโทรศัพท์ สำนักงาน หรือที่บ้านมากขึ้นเรื่อยๆ หลายครั้ง การตลาดทางโทรศัพท์อาจเกี่ยวข้องกับการโทรเพียงครั้งเดียวเพื่อประเมินความสนใจหรือความเหมาะสม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,820