การตลาดแบบดั้งเดิม

โดย: มอนเน่ [IP: 84.252.114.xxx]
เมื่อ: 2023-09-14 14:17:37
การตลาดแบบดั้งเดิมคืออะไร? การตลาดแบบดั้งเดิมหมายถึงเทคนิคการ ตลาดทั้งหมดที่มีมาก่อนสิ่งที่เราเรียกว่าการตลาดดิจิทัล การตลาดแบบดั้งเดิม การตลาดแบบดั้งเดิมคือการตลาดรูปแบบใดก็ตามที่ใช้สื่อออฟไลน์ในการเข้าถึงผู้ชม ตัวอย่างพื้นฐานของการตลาดแบบดั้งเดิม ได้แก่ โฆษณาทางหนังสือพิมพ์และโฆษณาสิ่งพิมพ์อื่นๆ แต่ก็มีป้ายโฆษณา โฆษณาทางไปรษณีย์ โฆษณาทางทีวีและวิทยุด้วย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 92,588